employee benefits
NL | FR
banner

Producten

In de strijd om talentvolle en gemotiveerde werknemers is een bescherming tegen medische kosten een enorme troef. Met onze hospitalisatieverzekering Hospicare Flexible en/of onze verzekering ambulante zorgen Ambucare Flexible kiest u voor de meest uitgebreide en dynamische waarborgen op de markt. Bovendien zijn onze producten flexibeler dan ooit, met tal van opties en extra’s naar keuze. U kan dus zelf het ideale verzekeringspakket samenstellen in functie van uw budget en op maat van uw werknemers. Geïnteresseerd? Ontdek onze producten hieronder in detail of neem onmiddellijk contact met ons op.

Hospicare Flexible

Uw werknemer krijgt standaard 4 uitgebreide waarborgen:

koppel met kind

Hospitalisatie
Een terugbetaling van de medische kosten bij een ziekenhuisopname, incl. ​dagopname (bv verblijfskosten, medische erelonen, onderzoeken, geneesmiddelen,…).

Ambulante voor- en nazorg
De kosten voor ambulante medische zorgen, verstrekt voor en na een ziekenhuisopname, worden terugbetaald als ze verband houden met de reden van opname. Denk aan o.a. geneesmiddelen, medische erelonen, kinesitherapie,… U kan bij het onderschrijven van de polis kiezen voor gedekte periode voor en na de opname van 1-3 maanden of 2-6 maanden.


Zware ziekten
De kosten nodig voor de behandeling van een zware ziekte worden het hele jaar door terugbetaald, zelfs als er geen sprake is van een ziekenhuisopname. Er is ook geen vrijstelling van toepassing. Deze waarborg is van toepassing op een lijst van 30 zware ziekten, waaronder kanker, ziekte van Crohn, diabetes,….

Dekking en bijstand in het buitenland
Dezelfde uitgebreide waarborgen in België (Hospitalisatie, Voor- en nazorg en Zware ziekten) gelden natuurlijk ook in het buitenland. Bovendien wordt de opnamefactuur in het buitenland rechtstreeks afgehandeld tussen AG Insurance en het ziekenhuis, dankzij de derdebetalersregeling. Tot slot is ook de repatriëring van de verzekerde gezinsleden inbegrepen in de waarborg. De waarborg is in het buitenland zowel geldig voor een dringende en onverwachte ziekenhuisopname, als voor een geplande ziekenhuisopname. In dat laatste geval is er wel een voorafgaandelijke toestemming nodig van het ziekenfonds.

man in ziekenhuisbed

Bovenop deze 4 brede waarborgen kan ook gekozen worden voor:

Medi-Assistance
De derdebetalersregeling van AG Insurance. Het principe is simpel: uw werknemer doet – liefst vooraf – aangifte van de ziekenhuisopname, en nadien regelt AG Insurance de opnamefactuur rechtstreeks met het ziekenhuis. Uw medewerker hoeft tijdens de opname niets te betalen – zelfs geen voorschot – en krijgt meteen zekerheid over de aanvaarding en (terug)betaling van zijn dossier.

Medi-Assistance met bijkomende diensten
De waarborg Medi-Assistance kan bovendien ook nog uitgebreid worden met de bijkomende diensten. Hierdoor heeft uw werknemer recht op huishoudhulp, postnatale zorgen, oppas voor de kinderen,...

Delta
Een pakket met uitbreidende waarborgen zoals terugbetaling van alternatieve geneeskunde (chiropraxie, homeopathie,…) aan 50%, terugbetaling van vruchtbaarheidsbehandelingen, vergoeding van palliatieve zorgen, thuis en in een erkend dagcentrum,…

Wat is niet verzekerd?
Medische kosten die volgen uit een 'zware fout' (bv. roekeloos gedrag of gebruik en misbruik van alcohol of verdovende middelen) vallen buiten de dekking. Niet-medisch noodzakelijke behandelingen zoals esthetische ingrepen, anti-conceptiebehandelingen en preventieve check-ups en onderzoeken zijn ook uitgesloten.

Ambucare Flexible

apotheek

Als u Ambucare Flexible combineert met Hospicare Flexible, worden de medische kosten van uw werknemers het hele jaar terugbetaald, ook los van een ziekenhuisopname. Volgende waarborgen worden voorzien:

Ambulante geneeskundige zorgen

 • raadplegingen, huisbezoeken, technische prestaties en kleine heelkunde;
 • paramedische behandelingen (verpleging, kinesitherapie en fysiotherapie);
 • onderzoeken (radiologie, beeldvorming en laboratorium);
 • ...


Farmaceutische producten, orthopedische en optische hulpmiddelen

 • geneesmiddelen en verbanden afgeleverd door een apotheker;
 • brilmonturen (tot 85 euro) en -glazen, contactlenzen en hoorapparaten;
 • verbanden en spalken;
 • orthopedische toestellen en kunstledematen;
 • ...
vrouw bij tandarts

Tandzorgen en tandprothesen

 • tandbehandelingen (tandarts, preventieve behandelingen, radiografie, …);
 • tandprothesen (bruggen, kronen en implantaten);
 • orthodontische behandelingen en apparaten.

Omdat de kosten voor tandzorgen vaak snel en hoog kunnen oplopen, kan de waarborg Tandzorgen en prothesen uit Ambucare Flexible ook apart onderschreven worden (“Dental Flex"). Zo kan u uw medewerker zelfs met een heel beperkt budget helpen aan een stralende glimlach.

Paramedische behandelingen

 • behandelingen bij de psycholoog, diëtist, podoloog en logopedist;
 • osteopathie, chiropraxie, homeopathie en acupunctuur;
 • homeopathische geneesmiddelen.

De terugbetaling van deze ambulante kosten gebeurt – volgens uw keuze – aan 80 % of 100 % van de kosten, na aftrek van de wettelijke tussenkomst (= terugbetaling ziekenfonds). Enkel binnen de waarborg paramedische behandelingen is een terugbetalingspercentage van 50 % voorzien.

De totale terugbetaling is beperkt tot een jaarlijks maximumbedrag van 500, 1250 of 2500 euro per verzekerde, en er kan per schadejaar een vrijstelling van 0, 75 of 125 euro afgehouden worden, beide opnieuw volgens het door u onderschreven contract.

Ook als in het buitenland een arts geraadpleegd wordt, kunnen de gemaakte kosten, onder bepaalde voorwaarden, met Ambucare Flexible terugbetaald worden

Wat is niet verzekerd?
Medische kosten die volgen uit een 'zware fout' (bv. roekeloos gedrag of gebruik en misbruik van alcohol of verdovende middelen) vallen buiten de dekking. Niet-medisch noodzakelijke behandelingen zoals esthetische ingrepen, anti-conceptiebehandelingen en preventieve check-ups en onderzoeken zijn ook uitgesloten. Bovendien zijn er algemene plafonds en terugbetalingspercentages van toepassing.

Deze pagina bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Voor deze verzekeringsproducten gelden uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden gesteld aan het verzekerd risico. De juiste omvang en looptijd ervan leest u in de contractvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn hier beschikbaar. Via onze contactpagina kan u gratis een offerte en premieberekening aanvragen. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance ( customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75 - www.ombudsman.as)